Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Ekonomiskt sårbara områden

  • Social hållbarhet
  • Read time: 6 minutes

De flesta känner till Polismyndighetens lista över utsatta områden. Polisen har ringat in områden med specifika sociala problem, särskilt inom lag och ordning, som kan vara till stor hjälp vid många slags analyser.

I den offentliga debatten har ”utsatt område” enligt polisens lista kommit att bli närmast synonymt med ett område med sociala problem. Men listan är samtidigt ingen universalnyckel för att fånga alla aspekter av problem som kan prägla ett bostadsområde.

Infostat gör det också möjligt för användare att göra egen områdesanalys med fokus på andra faktorer än i polisens lista över utsatta områden. Ponera att vi vill studera särskilt sårbara ekonomiska geografier. Var finns Sveriges mest ekonomiskt sårbara områden? Istället för att använda polisens lista skapar vi en egen, och ser i vilken utsträckning dessa områden överlappar med polisens. Vi visar resultaten med några bildexempel.

Först skapar vi ett index som vi kallar Svaga Grupper Index. Indexet består av andelen barn och äldre med låg ekonomisk standard* samt andelen ensamstående föräldrar. Det här är ett exempelindex. Ekonomisk sårbarhet kan fångas på andra sätt.

Indexet inkluderar värden för landets samtliga Demografiska statistikområden (Deso), som är 5 984 stycken. I ett deso bor det mellan 700 till 2 700 personer.

Med indexet kan vi i Infostats analysplattform göra en geografisk analys som jämför Infostats Svaga Grupper Index med polisens gränser för utsatta områden.

För att få fram en lista på landets mest ekonomiskt sårbara områden filtrerar vi resultaten så att vi på kartan enbart visar topp fem procent. Det vill säga, de fem procent av områden som har högst värden på ekonomisk sårbarhet. Det ger 298 områden (5 % av 5 984).

Vilka områden får vi fram? Ni som är användare av Infostat och har tjänsten Infomikro kan ta del av hela listan och kartan här.

Geografisk spridning

En första slutsats är att till skillnad från polisens utsatta områden finns det ingen uppenbar geografisk koncentration till större städer eller storstadsområden. Några av våra mest ekonomiskt sårbara områden ligger spridda över hela landet. Från glesbygd till mellanstor stad och storstad.

Exempelvis finns det ett ekonomiskt sårbart område i Karlskoga:

Och här tre områden i Motala:

Och här, i Trelleborg:

Utsatta områden behöver inte ingå

Varken Karlskoga, Motala eller Trelleborg har utsatta områden. Ekonomiskt sårbara områden finns alltså utanför polisens utsatta områden.

Men hur är det med det omvända? Är alla utsatta områden också ekonomiskt sårbara områden?  Nej, inte nödvändigtvis.

Flera deson som ligger inom polisens utsatta områden hamnar inte på topplistan för Infostats Svaga Grupper Index. I exempelvis Stockholm finns utsatta områden som inte alls eller som bara delvis hamnar på topplistan (linje markerar gräns för polisens utsatta områden).

Delar av Rinkeby/Tensta/Husby (särskilt utsatta områden enligt polisen) kvalar inte in på listan. Samtidigt ser vi att delar av Nacka och Järfälla kommun har områden som är ekonomiskt sårbara.

Infostats Svaga Grupper Index visar att ekonomiskt sårbara områden kan men behöver inte överlappa med polisens gränser för utsatta områden. Det finns rikligt med områden i Sverige som är ekonomiskt sårbara men inte ingår i polisens lista, och det finns utsatta områden eller delar av utsatta områden som inte ingår Infostats lista över ekonomiskt sårbara områden.

Det här är en anledning till varför det kan vara värt att först tänka efter vad man vill veta och lära sig, och göra sin egen analys.

En bonus är att vi med mer egen analys lär oss mer om olika slags sårbara områden i landet.

*Låg ekonomisk standard är ett relativt fattigdomsmått och avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent av medianvärdet för riket.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt