Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Ekonomisk uthållighet

  • Privatekonomi
  • Read time: 3 minutes

Ny undersökning om hushållens ekonomi visar på stora skillnader i ekonomisk uthållighet mellan tjänstemän och arbetare. Arbetare är mer ekonomiskt sårbara än tjänstemän. Men i båda grupper finns ekonomiskt sårbara hushåll.

Hur ekonomiskt uthålliga är de svenska hushållen? Ett sätt att svara på frågan är att undersöka hur väl de skulle klara sin ekonomi om den vanliga inkomsten uteblev under en tid.

Utan lön i 3 månader
Hos tjänstemän skulle hälften (50 %) med enkelhet klara ekonomin även om den vanliga inkomsten av någon anledning skulle utebli. Det är 17 procentenheter högre än för arbetare, där 33 % skulle klara sig med enkelhet. 12 % av tjänstemännen uppger att tre månader utan den vanliga inkomsten skulle i princip vara omöjligt, mot 19 % av arbetare.

Utan lön i 6 månader
Hur skulle de två grupperna klara sig utan den vanliga inkomsten i sex månader? Drygt en av tre tjänstemän (32 %) skulle klara sig med enkelhet, mot 24 % av arbetare. Hela 32 % av arbetare uppger att utan inkomst i sex månader skulle vara omöjligt, mot 21 % av tjänstemän.

Utan lön i 1 månad
Det är inte vidare märkligt att det tär på ekonomin om den vanliga inkomsten försvinner under tre eller sex månader. Men hur är det med en kortare period, som 1 månad?

Hälften av arbetare (51 %) klarar sig med enkelhet, mot 67 % av tjänstemän. Men hela 35 % respektive 11 % av arbetare uppger att det skulle vara svårt eller omöjligt att klara den egna ekonomin även under 1 månad. Motsvarande siffror för tjänstemän är 25 % respektive 5 %. Något lägre, men fortfarande förhållandevis höga siffror.

Resultaten visar att många hushåll klarar sig OK, även om den vanliga inkomsten uteblir under kortare till längre perioder. Men hos både tjänstemän och arbetare finns det förhållandevis stora grupper som kan räknas som särskilt ekonomiskt sårbara om den vanliga inkomsten av någon anledning skulle utebli.

I analysverktyget kan användare lägga till fler filter, exempelvis om man är anställd i privat eller offentlig sektor. Då går det att skapa kombinationen ”tjänsteman i offentlig sektor” och ”tjänsteman i privat sektor”, samt motsvarande för arbetare.

Snabbrapport

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt