Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Ekonomi toppar dagordningen

  • Ekonomi
  • Read time: 2 minutes

Prisökningar i kombination med stigande bolåneräntor har kastat om ordningen över väljarnas viktigaste frågor.

Under flera år har lag och ordning toppat listan på väljarnas viktigaste frågor. Det senaste årets prisökningar gör nu att ekonomi ekonomi istället kniper förstaplatsen.

I slutet av året 2022 kunde Infostat i sina undersökningar se att frågor kring ekonomi ökade på dagordningen. Rörelsen har fortsatt uppåt och ekonomi toppar i dag dagordningen över väljarnas viktigaste frågor.

Analyserar vi resultaten närmare är det i huvudsak medelklass barnfamiljer som prioriterat om kring vad de tycker är den viktigaste politiska frågan.

Moderaterna har under långt tid haft högst förtroende bland riksdagspartierna för frågor som rör ekonomi. Den senaste tiden har förtroendet sjunkit  något samtidigt som andelen ”vet ej” har ökat. I april 2022 tyckte 35 % av hushållen att moderaterna hade bäst politik inom ekonomi. Idag är motsvarande siffra 28 %. Under samma tidsperiod har andelen ”vet ej” ökat från 21 % till 30 %.

Användare av Infostat kan ta del av analysen här. Resultaten finns också sammanställda i en snabbrapport.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt