Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Bomarknad och ekonomi

 • Read time: 2 minutes

Infostats undersökning för maj inom område Ekonomi ligger just nu i fält. Med anledning av stigande priser på nästan allt undersöker vi hushållens ekonomiska marginaler.
Vi undersöker också vad som är viktigast när man söker nytt boende. Är exempelvis pris viktigare än boendemiljö eller vilka grannar man får?

Resultaten blir tillgängliga för användare i slutet av nästa vecka.

Undersökningen inkluderar:

 • Vilka förändringar funderar du på att göra? (exempelvis byta jobb, byta bostad, flytta till annan ort, skaffa (fler) barn, bygga om (renovera) mm.).
 • Om man skulle byta boende, vilket typ av boende är då aktuellt?
 • Vad skulle du framförallt tänka på om du köpte ny bostad? (exempelvis storlek, planlösning, lugnt och tryggt område, ekonomiska marginaler, vilken typ av grannar jag skulle få mm.).
 • Vad om något är du missnöjd med i ditt nuvarande boende? (exempelvis storlek, planlösning, lugnt och tryggt område, ekonomiska marginaler, vilken typ av grannar jag skulle få mm.).
 • Om räntan på bolånet höjdes med 3 procentenheter, hur skulle det påverka dig?
 • I vilken utsträckning har prisökningar hittills påverkat din privatekonomi?
 • I vilken utsträckning oroar du dig för ytterligare prisökningar?
 • Är du medlem i någon förening?

Som vanligt kan våra användare fritt filtrera resultaten på demografiska bakgrundsfaktorer och analysera samband med annan statistik i databasen.

 • Få nyheter från Infostat
  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt