Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Ekonomi - augusti 2022

 • Ekonomi
 • Read time: 2 minutes

Inflationen ligger fortsatt på rekordnivåer och många hushåll upplever att hushållsekonomin testas. När priserna stiger, hur påverkas hushållens ekonomiska marginaler och vilka kostnadsposter är man beredd att dra in på? Vilka branscher drabbas särskilt?

Nu undersöker vi hushållens ekonomiska marginaler och ställer bland annat följande frågor:

 • Vad har ditt hushåll börjat spara in på? [lång lista med olika produkter, tjänster och aktiviteter]
 • Hur blev ditt hushålls utgifter sommaren 2022, jämfört med vad ni planerat för?
 • Hur tror du att din egen privatekonomi utvecklas under det kommande året? De kommande fem åren? Privatekonomin för ett vanligt hushåll? För kommunen som du bor i? För Sverige?
  Hur tror du att arbetslösheten utvecklas?
 • Vilka förändringar planerar du på att göra? T ex byta jobb, starta företag, flytta till annan ort, bygga om eller renovera hemma mm.
 • Hur skulle du klara en oväntad utgift på 5, 25 respektive 50 tusen kronor?
 • Om räntan på ditt bolån höjdes med tre procentenheter, hur skulle det påverka dig?
 • I vilken utsträckning har prisökningar på följande påverkat din privatekonomi? (Drivmedel, energi, livsmedel, boende).
 • I vilken utsträckning oroar du dig för ytterligare prisökningar på följande? (Drivmedel, energi, livsmedel, boende).

Som alltid kan Infostats användare själva filtrera fram egna  diagram och tabeller i webbverktyget. Vad sparar man in på i glesbygden, skiljer det sig från storstäderna?

 • Få nyheter från Infostat
  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt