Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Dyrare mat påverkar mest

  • Livsmedel
  • Read time: 3 minutes

Priserna stiger på det mesta. Men de prisökningar som påverkar hushållen allra mest är livsmedelspriserna.

Samtidigt som elstödet snart rullas ut (planerade till vecka 8?) visar Infostats undersökningar att prisökningarna på mat hittills gjort störst avryck i plånboken. I vår undersökning får svarande välja mellan fyra stora utgiftsposter: drivmedelspriser, boendekostnader, energipriser och livsmedelspriser.

Vi har tidigare uppmärksammat att livsmedelspriserna är den utgiftspost som påverkar hushållen i störst utsträckning. Detta mot bakgrund av att diskussionen om exempelvis statliga stöd har handlat om boendekostnader, drivmedelskostnader och energikostnader. Men Infostats undersökningar visar alltså att det är livsmedelspriserna som i störst utsträckning påverkar hushållens ekonomi. Det är också den utgiftspost som i störst utsträckning oroar hushållen. En möjlig anledning kan vara att det är svårt att på ett rimligt sätt minska sina livsmedelskostnader.

Resultaten varierar givetvis med demografi och om man har bolån eller inte. Ni som har konto på Infostat kan själva utforska siffrorna närmare. Sök på exempelvis ”Livsmedelspriser” så får ni fram diagrammet.

Samtidigt visar vår tracking att fler och fler anger boendekostnader som en stor utgiftspost. Med flera räntehöjningar och flera nya som kommer under våren är det sannolikt att kurvan börjar peka skarpare uppåt.

Undersökning genomförd av Infostat.
Fråga: I vilken utsträckning har prisökningar på följande hittills påverkat din privatekonomi?
Delfråga (Prisökning): Boendekostnader, exkl uppvärmning, Drivmedelspriser, Energipriser, Livsmedelspriser
SvarsalternativStor utsträckning, Liten utsträckning, Vet ej/Ej svar
Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 1512
Målgrupp: Allmänheten
Period: 2023-02-08 – 2023-02-14

 

Metodteknisk bakgrundsinformation

Undersökningen har gjorts av Infostat. Intervjuerna har genomförts i en slumpmässigt rekryterad webbpanel. Urvalet har kvoterats med avseende på kön, ålder och geografi. Resultatet har därefter vägts på kön, ålder, utbildning och politiskt parti för att korrigera för eventuella kvarvarande skevheter i urvalet.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt