Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Så många kan tänka sig digital vård

  • Vård
  • Read time: 1 minute

Infostat har undersökt hushållens syn på digital vård. Här redovisar vi några av huvuddragen – resten finns i Infostats analysplattform.  

I slutet av mars undersökte Infostat för andra gången hushållens syn på digital vård. Folk är generellt positivt inställda till digital vård men är mer skeptiska till att konsumera det för egen del. I jämförelse med augusti 2021 har andelen positiva till digital vård ökat från 44 % till 46 %, samtidigt som andelen negativa har minskat från 47 % till 41 %.

Trots den positiva inställningen är det betydligt färre som själv kan tänka sig digital vård, endast 30 %. Dock är det en ökning med nio procentenheter sedan augusti 2021.

Den främsta anledningen till varför man inte kan tänka sig digital vård handlar om risk för sämre vårdkvalitet.

Användare av Infostat kan ta del av analysen här.

 

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt