Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Bostadsmarknaden

  • Bostadsmarknad
  • Read time: 2 minutes

Hur tycker hushållen att bostadsmarknaden bör förändras? Infostat undersöker några av de mest aktuella och engagerande förslagen om bostadsmarknadens reglering. Ett av resultaten, som bland annat OmniEkonomi rapporterat om, är att hushållen generellt är skeptiska till ett slopande av amorteringskravet. Dock är stödet för ett slopat amorteringskrav starkare i vissa grupper, till exempel bland småbarnsfamiljer i villa.

Nya undersökningsresultat ligger inne i databasen. Du som redan är kund hittar en sammanställning av rapporten när du loggar in på ditt konto.

De nya resultaten inkluderar också Infostats månadsvisa tracking om den politiska opinionen.

Politik och opinion
Partival ▪ Andrahandsalternativ ▪ Uteslutna partier ▪ Viktigaste politiska frågan ▪ Andra viktiga frågor ▪ Sakfrågeägande ▪ Förtroende för politiker ▪ Områden som förstahandsval är bäst på ▪ Områden som förstahandsval är dåliga på ▪ Områden som andrahandsval är bäst på ▪ Områden som andrahandsval är dåliga på ▪ Hur regeringen klarar sitt uppdrag ▪ Utvecklingen av politiska områden ▪ Hur Sverige utvecklats de senaste åren ▪ Om man identifierar sig som höger eller vänster ▪ Politiskt intresse ▪ Hur man röstade i valet 2022 (riksdag, region, kommun)

Bostadsmarknad
Reavinstskatt ▪ Fastighetsskatt ▪ Ränteavdraget ▪ Regler för andrahandsuthyrning ▪ Amorteringskravet ▪ Bolånets maxstorlek ▪ Marknadshyror

Du kan läsa mer om vårt undersökningsschema här.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt