Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Barns idrottande hänger ihop med socioekonomi

  • Social hållbarhet
  • Read time: 1 minute

Barns idrottande hänger ihop med socioekonomi. Det har Infostat visat i tidigare analyser – på kommunal nivå.

Nu går sambandet att belägga på mer detaljerad geografisk nivå, när vi jämför stadsdelar. Tack vare en ambitiös datainsamling från Riksidrottsförbundet kan Infostat analysera barn och ungdomars (7-25 år) deltagande i organiserad föreningsidrott, på lokal nivå och fördelat på socio-ekonomiska indikatorer. Infostats databas har många sådana, men i den här analysen har vi valt fastighetspriser, behöriga till gymnasiet, ohälsotalet, arbetslöshet och om man bor i ett utsatt område.

Samtliga analyser är gjorda i Infostats analysplattform med data som finns tillgänglig i Infostats samhälls- och marknadsdatabas.

Ta del av exempel.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt