Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Kunskap om ekonomisk ersättning

  • Arbetslivet
  • Read time: 2 minutes

För tredje gången har Infostat undersökt frågor om arbetslivet. Resultaten visar stora skillnader mellan inkomstgrupper om vilken ersättning man skulle få vid pension eller arbetslöshet.

Kunskapen om vad för ekonomisk ersättning man får vid pension, långtidssjukskrivning och arbetslöshet skiljer sig mellan olika inkomstgrupper. Resultaten visar att ju högre inkomst man har desto bättre kunskap har man om vad för ekonomisk ersättning man får när man inte längre kan arbeta.

Exempelvis uppger 66 % av svarande med mycket god ekonomi att de har god kunskap om vad de får för ersättning när de går i pension. Motsvarande siffra för svarande med mycket dålig ekonomi är 18 %. Vid arbetslöshet svarar 66 % av dem med mycket god ekonomi att de har god kunskap om ersättning, mot 39 % av svarande med mycket dålig ekonomi.

Undersökningen inkluderar även frågor om varför man är med i facket samt trygghet och trivsel på arbetsplatsen.

Användare av Infostat kan ta del av analysen här.

 

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt