Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Antisemitism efter 7/10

  • Demokrati
  • Read time: 4 minutes

Undersökning om antisemitism

  • Read time: 3 minutes

Hur ser tryggheten ut för den judiska gruppen i Sverige, och hur har den förändrats i svallvågorna av sjunde oktober och kriget mellan Israel och Hamas? Undersökningen har gjorts på uppdrag av Judiska Centralrådet. Syftet med undersökningen är att klarlägga den judiska gruppens utsatthet för antisemitism. Undersökningen bygger på en enkät som genomförts bland medlemmar i de judiska församlingarna i Stockholm, Malmö, Helsingborg och Göteborg.

Flera tidningar har skrivit om undersökningen. Bland annat Dagens NyheterSvenska Dagbladet och Expressen.

Ladda ner rapporten här.

Sammandrag


Flertalet har tidigare uppfattat att det varit relativt tryggt att leva med judisk identitet

Över hälften av de svarande tycker att det överlag har varit tryggt att leva med öppen judisk identitet i Sverige under de senaste åren.

Kraftigt ökad otrygghet i närtid

Otryggheten kring att leva med öppen judisk identitet i Sverige har försämrats markant under den senaste månaden. Drygt sju av tio upplever att det har blivit mycket otryggare.

Mycket utbredd oro för att bära symboler som visar judisk identitet

Flertalet bär inte judiska symboler offentligt och otryggheten inför att göra det är mycket utbredd. Mer än fyra av fem känner otrygghet inför att bära judiska symboler.

Utbredd oro för trakasserier och våld

De som känner att det i närtid har blivit otryggare att leva med öppen judisk identitet beskriver en allvarlig oro. Helt dominerande är ökad oro för hets och trakasserier, men det finns också en utbredd rädsla för våld, förföljelser och till och med dödligt våld.

Pessimistisk syn på framtiden för judar i Sverige

Mer än tre av fyra tror att tryggheten för att leva med judisk identitet i Sverige kommer att försämras de kommande åren. En knapp majoritet tror att tryggheten kommer att försämras kraftigt.

Judar känner sig inte trygga att vistas överallt i Sverige

Åtta av tio uppger att det finns områden som känns otrygga på grund av antisemitism. Framför allt nämns Malmö, förorter med en stor befolkning med ursprung i Mellanöstern, storstäder generellt samt stora folksamlingar.

Majoriteten oroar sig för trakasserier

En klar majoritet oroar sig för att utsättas för antisemitism. Man är mer rädd för att någon i familjen ska utsättas för antisemitism än man är för egen del. Tre av fyra oroar sig för att någon i familjen ska bli utsatt.

Utbredda diskussioner om att lämna Sverige

Närmare hälften har diskuterat att flytta från Sverige den senaste tiden. Antisemitismen är den helt dominerande orsaken.

Bristande insikter och insatser

En majoritet tycker att makthavare brister i sin förståelse av antisemitismens karaktär och omfattning i Sverige. Två av tre uppfattar att insatserna mot antisemitism från svenska makthavare är begränsade eller obefintliga.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt