Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Aktuella sakpolitiska frågor

 • Read time: 2 minutes

Infostats undersökning för maj inom område Aktuella samhällsfrågor ligger just nu i fält. Den här gången fortsätter vi och utvecklar våra tidigare undersökningar på politiska sakfrågor.

Resultaten blir tillgängliga för användare i slutet av nästa vecka.

Undersökningen inkluderar:

 • Vilka förändringar inom äldreomsorgen är viktigast? (exempelvis få bort delade turer, rätt till heltid för personalen, bättre personalkontinuitet, krav på svenska mm.).
 • Vad är viktigast att prioritera inom sjukvården? (exempelvis vårdköer, vårdpersonalens villkor, kvinnosjukvård, högspecialiserad vård, vård av barn och unga mm.).
 • Vem borde ha ansvar för driften av sjukvården och äldreomsorgen?
 • Vilka infrastruktursatsningar borde prioriteras allra högst? (exempelvis utbyggt järnvägsnät, underhåll av järnväg, höghastighetståg, motorväg, laddstationer för elbilar mm.).
 • Mängder med frågor om svenska skolan. Allt från synen på skolkö och lottning till hur man ska agera mot skolor som inte fungerar, digitala läromedel, religiösa friskolor och skolval mm.
 • Synen på skatter och skattesatser.
 • Synen på bidragssystemen och pension.
 • Vad är viktigast för att förbättra integrationen?
 • Bästa linjen för att minska brottsligheten.

Som vanligt kan våra användare fritt filtrera resultaten på demografiska bakgrundsfaktorer och analysera samband med annan statistik i databasen.

 • Få nyheter från Infostat
  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt