Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Agenda 2030: alla indikatorer på en plats

  • Agenda 2030
  • Read time: 1 minute

Många organisationer inom offentlig och privat sektor arbetar enligt delmålen som ingår i Agenda 2030. För att ge en lättare överblick av hur delmålen följs har Infostat samlat den relevanta statistiken från svenska myndigheter och andra datakällor i de fall det inte finns någon offentlig statistik sammanställd.

Urvalet av statistiken är i första hand gjord för att underlätta kommunernas uppföljning och analys av delmålen. Det vill säga, när vi sammanställt statistiken har vi valt att lyfta fram delmål som kommunerna har rådighet över.

Vill ni ta del av sammanställningen når du den i Infostats rapportbibliotek (du behöver ha ett konto och vara inloggad).

Kom ihåg att du enkelt kan fördjupa dig i statistiken, till exempel genom geografiska jämförelser eller korstabulera med annan data. Till exempel, uppfyller storstäderna delmål två bättre än mindre städer eller landsbygdskommuner? Och har nivå av arbetslöshet någon påverkan på delmål fem?

I Infostats verktyg är det enkelt att fördjupa analysen.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt