Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Tecken på stabilisering, men flera jokrar i leken

  • Bostadsmarknaden
  • Read time: 2 minutes

Bostadsmarknaden kan vara på väg mot en stabilisering, efter månader av prisfall. Men hur marknaden utvecklas är osäkert med flera jokrar i leken.

Infostats senaste ekonomitracking (augusti) visar att hushållen omprövar sin tidigare negativa syn om bostadsprisernas utveckling. I dag är det färre som tror på sjunkande bostadspriser och fler som tror att priserna stabiliseras på dagens nivåer eller ökar.

Ser vi till den faktiska prisutvecklingen pekar den i samma riktning. Sedan augusti 2022 fram tills slutet på våren 2023 minskade skillnaden mellan utgångspris och slutpris, för villor. Nu visar data från augusti att den negativa trenden är på väg att brytas. I augusti var slutpriserna något högre än utgångspriserna, vilket indikerar att det finns köpkraft.

Också annan statistik talar för en stabilisering. Exempelvis visar statistiken för nya banklån att den negativa trenden, som pågått sedan 2022, vände under det andra kvartalet 2023.

Samtidigt finns flera jokrar i leken. En möjlig förklaring till de positiva augustisiffrorna är att antalet objekt på marknaden var relativt få. Det i sig har en stabiliserande effekt. Ökar antalet objekt kan priserna sjunka igen.

En annan joker är räntans utveckling. Riksbanken har gjort klart att fler räntehöjningar är att vänta. För villamarknaden har elprisernas utveckling betydelse och för lägenhetsmarknaden handlar det om avgiften till bostadsrättsföreningen. Vi kan räkna med att för många föreningar ökar avgifterna under hösten, det syns redan i statistiken, i takt med att höjda räntor slår genom i föreningarnas ekonomi.

För att ge ett samlat grepp om bostadsmarknadens utveckling i relation till hushållens ekonomi har Infostat utvecklat nyckeltalet Housing Affordability Index (HAI). I HAI räknar vi på hushållens köpkraft genom att inkludera data på bostadspriser, hushållens inkomster och ränteläget. HAI-värdena för de senaste två åren visar att hushållens köpkraft minskat betydligt, jämfört guldåren under 2010-talet.

📊 PDF med diagram.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt