Skip to main content

Infostat Publik – Demo

Infostat Publik är ett verktyg för att publicera interaktiva diagram och tabeller som visar statistik från Infostats databas. Organisationer kan använda Infostat Publik till att bygga upp statistiksektioner på sin hemsida. Såväl offentlig statistik som organisationens egna, exklusiva mått och serier kan publiceras genom systemet.

Ingen programmering

Det är smidigt och okomplicerat att publicera diagram via Infostat Publik. Ingen programmering krävs. Diagrammen kan enkelt läggas in i vanliga publiceringssystem som exempelvis WordPress. Statistiken hämtas direkt från Infostats databas och är alltid uppdaterad.

Full funktionalitet

Välj vilka funktioner som besökarna ska ha tillgång till i diagrammodulen. I det här exemplet, som visar statistik från Pensionsmyndigheten över allmänhetens pensionsunderlag, har användarna en lång rad möjligheter:

  • Välja nedbrytning (kön),
  • Välja geografiska områden (riket, län, kommuner),
  • Välja tidsperiod,
  • Visa resultat som diagram, tabell eller karta,
  • Exportera diagram som högupplöst bild och tabell som Exceldokument,
  • Förändra färger, dataetiketter, antal decimaler m.m.,
  • Göra egna grundläggande beräkningar.

Enkla diagram

Om man vill publicera ett enkelt diagram eller en tabell utan redigeringsmöjligheter går det lika bra. Välj vilka reglage och vyer som besökaren ska ha tillgång till.

I det här exemplet har alla reglage dolts och endast ett tidslinjediagram visas. Tooltip-funktionen för att visa värdet vid en viss tidpunkt är fortfarande aktiv. Klicka vid tidpunkt 1 och därefter vid tidpunkt 2 för att se procentuell förändring mellan tidpunkterna.

Komplex data

Här visas samma statistik men med full funktionalitet för användaren. Verktyget är utformat för att hantera mycket omfattande statistik och kan generera tabeller och diagram som bygger på flera miljoner rader data utan seghet eller störd användarupplevelse.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt