Vad vi gör

Infostat erbjuder Sveriges mest heltäckande databas för samhälls- och marknadsanalys.

Vi samlar in, bearbetar och presenterar samhälls- och marknadsstatistik, undersökningar och geografiska data. Som användare får du löpande tillgång till uppdaterad samhälls- och marknadsstatistik och färska undersökningar.

Vår databas innehåller tre typer av data:

  • Samhällsstatistik. Infostat hämtar statistik från öppna datakällor, ofta myndigheter men också från fristående aktörer som föreningar och företag. Vi bearbetar, kommenterar och förädlar den den data vi hämtar.
  • Egna undersökningar. Infostat gör egna undersökningar av allmänhetens vanor, värderingar och uppfattningar. Vi genomför fyra undersökningar per månad, fördelade på fyra områden: politik, ekonomi, livsstil/vanor och aktuella samhällsfrågor.
  • Geografiska data. Infostat sammanställer statistik om lokalområden och detaljerade uppgifter om samhällsliv och marknadsfaktorer ned på kvartersnivå. Vi har unik data om butikslägen, trygghet, serviceutbud m.m. som ger en högupplöst bild av hur förutsättningarna ser ut kvarter för kvarter.

Genom Infostats tjänster får man omedelbar tillgång till den relevanta statistiken i de former man behöver för att kunna använda den på riktigt. Vi gör det möjligt för alla slags organisationer att arbeta datadrivet. Vi lägger stor vikt vid att förtydliga och visualisera data. Våra verktyg är lätta att använda. Man kommer igång direkt och slutar aldrig.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt