Svensk försäkring

Demo 1

Nedan ett exempel som bygger på statistik från Svensk försäkring, hämtad från bolagets hemsida. Kunden väljer själv vilka reglage man vill inkludera. I det här exemplet har vi valt att slå på fulla funktioner, som möjligheter att justera utseende, infoflik, diagramalternativ, flera nedbrytningar, diagram/tabell, och med möjlighet att spara ned statistiken till bild eller excel.

Användarupplevelsen eller hastigheten påverkas inte av storleken på det underliggande datasetet, och fungerar lika bra på mobil som på laptop/desktop.

Svensk försäkring

Demo 2

Det är givetvis möjligt med enklare presentationer också. I det här exemplet har vi skalat bort alla reglage. Det enda som återstår är en tooltip, och möjlighet att skifta mellan diagram och tabell.

Arbetsmiljöverket

Demo 3

Det är också möjligt att inkludera geografiska val. Här inkluderar vi exempelvis statistik över arbetsskador, hämtat från Arbetsmiljöverket. Användaren kan fritt välja att se statistiken för riket, region eller kommun. När geografival är möjliga blir det givetvis möjligt att visa kartdiagram.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt