Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Hållbarhet

  • Read time: 1 minute

Infostats undersökning för april inom område Aktuella samhällsfrågor ligger just nu i fält. Den här gången fortsätter vi och utvecklar våra tidigare undersökningar på tema hållbarhet.

Resultaten blir tillgängliga för användare i slutet av nästa vecka.

Undersökningen inkluderar:

  • Vilka aspekter som är viktigast vid vardagsinköp (t ex pris, kvalitet, klimatpåverkan, social hållbarhet mm.).
  • Vilken aspekt av hållbarhet som är viktigast när man konsumerar olika typer av varor eller tjänster (klimat, miljö, social hållbarhet).
  • Inom vilka områden man tycker det är särskilt svårt eller lätt att hitta hållbara alternativ.
  • Vilka branscher man tycker ligger efter inom social hållbarhet, klimatmässig hållbarhet och miljömässig hållbarhet.
  • Om man väljer klimatkompensation när möjligheten finns.

Som vanligt kan våra användare fritt filtrera resultaten på demografiska bakgrundsfaktorer och analysera samband med annan statistik i databasen.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt